Dokumentärer om hemlösa

Ge aldrig upp hoppet!

Att vara hemlös kan göra att vem som helst blir deprimerad och tappar hoppet. Det kan också hända precis vem som helst. Av alla historier man hör eller läser om kan en sak konstateras, alla kan råka ut för det. Om vi vänder på myntet och ser det från den ljusa sidan kan vi också […]

Om hemlöshetens historia i Sverige.

Under många år har socialstyrelsen varit den främsta källan för att samla information om hemlösa i Sverige. Betraktar man hemlösheten från en historisk kontext börjar en ny bild av hemlöshetens historia i Sverige att växa fram. Hemlöshet har varit ett problem i hela världen i många år och även döden är något som påverkar dessa […]

De hemlösas rättigheter

För de flesta i Sverige är inte pengar, mat på bordet och tak över huvudet något som bekymrar oss. Snarare hör det till vardagen. Det är dock inte alla som ägnar en tanke åt de hundratals människor som är hemlösa i Sveriges städer och som varken har råd att köpa mat för dagen, än mindre […]

Hemlös nr 33 250

År 2017 beräknades det finnas 33 250 stycken hemlösa människor i Sverige. Siffran kan antas ha ökat då tillgång på bostäder har minskat ytterligare under de följande åren och människor som har sökt asyl i Sverige har i många fall blivit av med sina träningsbostäder. Det finns en bild av att det bara är missbrukare […]

Hemlöshet i Sverige

Att vara hemlös är en vardag för många i en utsatt situation. Det kan vara självförvållat eller påtvingat. Somliga väljer också att vara hemlösa för att på så sätt protestera mot normer i samhället eller av andra ideologiska skäl. Hemlöshet som begrepp Termen hemlöshet är bred och till viss del svårdefinierad. De flesta skulle nog […]

Gå till toppen
zakra