Allt om hemlösa

Hemlöshet är ett växande problem världen över som troligtvis alla människor någon gång berörts av. Antingen genom att själva vara hemlösa på ett eller annat sätt, eller genom möten med hemlösa personer ute i staden, i sin trappuppgång eller utanför mataffären. Hemlöshet kan dock anta många olika former och det är vad detta inlägg ska handla om.

Olika grupper av hemlösa personer

Grovt sett skulle hemlösa personer kunna delas in i olika grupper som är vanligt förekommande beroende på hur de blivit bostadslösa, vad de tillhör för social grupp och var de spenderar nätterna. Den klassiska bilden av en hemlös person är kanske oftast en skäggig, medelålders man som blivit alkoholiserad, som en konsekvens av detta förlorat sitt hem och nu sitter på parkbänkar med sina vänner och dricker starköl. Visserligen finns denna grupp av hemlösa även om omständigheterna kan se väldigt olika ut. Dock så kan hemlöshet se ut på otroligt många andra sätt.

En stor grupp hemlösa är “EU-migranter”. Det är människor från EU:s fattigaste länder såsom Rumänien och Bulgarien, som redan i hemlandet levt fattigt och kommit till Sverige för ett bättre liv. Ofta har de drömt om välbetalda jobb som kan finansiera livet där hemma, men verkligheten blir ofta mycket tuff med inslag av tiggeri.

Missbruk, fattigdom och andra sociala problem är ofta anledningar till att människor lever på gatan. Denna grupp brukar kallas för socialt hemlösa.

Förutom dessa grupper som kämpar med sociala problem finns grupper av hemlösa människor som tidigare levt välanpassade och integrerade liv men på grund av olika orsaker blivit av med sina hem. Det kan handla om ensamstående föräldrar som hamnat efter med hyran och blivit avhysta från sina bostäder, eller unga som inte lyckas hitta bostad. Denna grupp kallas för strukturellt hemlösa.

Konsekvenser av hemlöshet

Ett problem för hemlösa är den kroppsliga såväl som psykiska hälsan som förkortar medellivslängden betydligt. Det handlar både om lindriga sjukdomsbesvär och allvarliga tillstånd som leder till tidig död. Tandvärk och ilningar i tänderna är vanligt. Dessa lindrigare problem är nog så tärande och jobbiga för den drabbade. Tragiskt nog så är även hjärtinfektioner och förgiftningar vanliga bland hemlösa människor.

Den psykiska ohälsan är en vanlig orsak till att någon blir hemlös från början.

Hemlösheten bidrar till ytterligare problem som blir till en ond cirkel. Hemlösa människor känner sig ofta stigmatiserade och dåligt bemötta i de flesta sammanhang. Studier har visat att hemlösa människor ofta får sämre vård och blir diskriminerade när de besöker vårdinrättningar. Detta är en anledning till att många hemlösa drar sig för att söka vård.

Hemlöshet i media

En svensk journalist gjorde en mycket uppmärksammad dokumentärserie som skildrade hemlösa människor i Stockholm år 2019. Christoffer Hjalmarsson, en välbärgad fotograf, gav sig ut på Stockholms gator för att leva som hemlös och lära känna de människor som befinner sig i den bostadslösa tillvaron under 36 dagar. Många tittare fällde en och annan tår över serien, dels över hårdheten, fattigdomen och missbruket, men även över den värme och medmänsklighet som värmde de medverkande när de kämpade för att överleva.

Allt om hemlösa
Gå till toppen
zakra