Hemlöshet

Hemlöshet är ett tillstånd där man inte har tillgång till en bostad. Istället tvingas man bo utomhus, eller ständigt flytta runt för att hitta en plats att sova på. Hemlöshet är ett stort problem, både för individen och för samhället i stort. Att vara hemlös är väldigt ansträngande, då man inte har tillgång till basala saker som man behöver i ett hushåll såsom toalett, dusch eller en säng. Dessutom kan det kännas väldigt otryggt och kallt att behöva sova utomhus.

Hjälp vid hemlöshet

Att ha en bostad är en mänsklig rättighet, och FN beskriver därför att stater har en skyldighet att tillgodose detta behov hos sina invånare. I Sverige har Socialförvaltningen ansvar för att motverka och förebygga hemlöshet. Detta är en myndighet som finansieras av skattepengar. Det finns även ett stort antal ideella organisationer som arbetar med att hjälpa hemlösa. Några exempel är Stadsmissionen, Erikshjälpen och Röda Korset. Några exempel på hjälpinsatser är att erbjuda tillfälliga boenden (så kallade härbärgen), hjälpa till med att söka arbete eller bostad, ge ekonomiska bidrag, dela ut mat och dryck via soppkök eller ge samtalsstöd åt personer som mår mycket dåligt av att vara hemlösa. Socialförvaltningen arbetar också med de underliggande sociala orsakerna bakom hemlösheten, såsom drogmissbruk eller arbetslöshet, hos enskilda individer.

Orsaker till hemlöshet

Det finns flera olika orsaker till hemlöshet, och oftast när en person blir hemlös är det flera av dessa som samspelar. Några samhälleliga orsaker är bostadsbrist vilket driver upp priser på bostäder, stora ekonomiska klyftor samt hög arbetslöshet vilket orsakar fattigdom. Det kan även vara så att individen upplevt vissa situationer i sitt liv som orsakat fattigdom eller något annat tillstånd som gör det omöjligt för individen att behålla sin bostad. Dessa kan vara exempelvis skilsmässa, sjukdom, naturkatastrofer, krig, drogmissbruk eller att man blivit avskedad från sitt arbete.

Hemlöshet
Gå till toppen
zakra