Är det bara missbrukare som är hemlösa?

Det här med olika missbruk är ett stort dilemma i vårt samhälle. Många lever ensamma och kanske inte ens har en familj som kan se om det går åt fel håll i livet. Därför är det viktigt att arbetsgivaren har bra kontakt med sina anställda. Det är även viktigt med en bra sammanhållning arbetskamrater emellan, så de kan se om någon plötsligt börjar uppträda annorlunda. Företaget Ljungsjöberg ger arbetsgivare råd hur de ska hjälpa en arbetstagare som har problem med alkoholmissbruk, spelmissbruk eller andra problem som de anställda inte kan ta hand om på egen hand. Ljung & Sjöberg har bland annat kurser för både arbetsgivare, anhöriga och medberoende som är mycket betydelsefulla.

Kan vem som helst bli hemlös?

I stort sett kan vem som helst bli hemlös i dag, det behöver inte bara vara missbrukare. En skilsmässa eller ett dödsfall kan göra att livet förändras till det sämre och psykisk hälsa uppstår. Vid en skilsmässa måste kanske den ena parten flytta om det inte går att byta boendet till två olika. Om den som ska flytta inte får något boende, eller har någon den kan bo hos tills ett nytt boende hittas, är risken stor att den personen blir hemlös. Med andra ord är det inte bara missbrukare som kan bli hemlösa. Därför är det väldigt viktigt att arbetskamrater och arbetsgivare har bra kontakt med sina medarbetare för att snabbt upptäcka förändringar i beteendet.

Utbildning och råd

Det finns flera företag som ger råd och utbildar arbetsgivare, chefer och medarbetare. Ljung & Sjöberg är ett av de företag som än så länge endast har kontor i storstäder. Där får du som arbetsgivare råd hur du ska göra om du misstänker att någon ur personalen har missbruksproblem, eller är på väg att bli hemlös. Att bli hemlös betyder skam och kan vara svårt att berätta för någon på arbetsplatsen, och som sagt behöver det inte alltid betyda att personen har missbruksproblem.

Barnfamiljer som är hemlösa

I dag träffar Stockholms Stadsmission dagligen på barnfamiljer som är hemlösa. De kan ständigt få flytta till temporära boenden och det är absolut inte bra för barn att inte ha en fast punkt i tillvaron. Barn behöver mer än någonsin ett tryggt boende där de kan göra sina läxor i lugn och ro. Är de hemlösa kan de inte heller ta hem kompisar och leva ett normalt liv. Det leder till oro och stress för dem. Barn som måste bo i social ensamhet löper större risk att drabbas av arbetslöshet, missbruksproblem och ohälsa än barn som växer upp i en trygg miljö.

Definition av hemlöshet

I Sverige finns ingen tydlig definition av hemlöshet, till exempel i Stockholm anges bostadslösa barnfamiljer som följande: Ensamstående eller barnfamiljer som har hemmavarande barn som inte fyllt 18 år och som inte har en egen bostad. De bor inte permanent på samma ställe, som enligt Stockholms Stadsmission räknas som tre månader i en andrahandslägenhet eller liknande. Eftersom det inte går att föra en korrekt statistik på hemlösa är mörkertalet troligtvis stort. Ingen vet heller hur många ensamkommande barn och papperslösa familjer med barn som kommer till Stockholm.

Är det bara missbrukare som är hemlösa?
Gå till toppen
zakra