De hemlösas rättigheter

För de flesta i Sverige är inte pengar, mat på bordet och tak över huvudet något som bekymrar oss. Snarare hör det till vardagen. Det är dock inte alla som ägnar en tanke åt de hundratals människor som är hemlösa i Sveriges städer och som varken har råd att köpa mat för dagen, än mindre hyra bostad. Hur dessa hemlösa har hamnat där, spelar så klart en stor roll, men oavsett vilket finns det alltid en viktig faktor som gör frågan så mycket mer komplicerad och personlig, nämligen frågan om medmänsklighet. Det finns alltid människor som lider runtom i världen och det finns alltid de som utnyttjar andra människor på deras bekostnad. Men det behöver inte alltid vara så och speciellt inte i ett välfärdssamhälle som Sverige.

Med denna artikel ämnar vi beröra en viktig punkt för alla människor som lever i Sverige och det är bejakande av de mänskliga rättigheterna. Har arbetande och välbärgade människor större rättigheter än hemlösa människor? Eller är alla människors rättigheter exakt lika oavsett om man är hemlös, bosatt, fattig eller rik? Dessutom vad säger de mänskliga rättigheterna om de hemlösas situation utifrån UNHCR:s konvention?

Rätt till vård

Alla människor inklusive hemlösa har rätt till vård när de behöver det. Det får inte finnas någon diskriminering mellan människor vad gäller tillgång eller kostnad för samma vård. Detta gäller även tandvård. Bland annat har tandläkarförbundet gjort gällande att tandvård definitivt är en mänsklig rättighet som också omfattar hemlösa. Oavsett om du bara behöver en lagning eller tandreglering, ska du som hemlös få ta del av detta som en del av dina rättigheter som medmänniska. Vid Danderyds specialisttandvård som bland annat erbjuder tandreglering stockholm, kan hemlösa vända sig och få den specialisthjälp de behöver! Det är aldrig försent att laga sina tänder.

Rätt till boende

Det är såväl en mänsklig rättighet som en av Sveriges grundlagar att varje människa ska ha rätt till en bostad. Likväl ser vi i Sverige en alltmer utbredd bostadslöshet som speciellt drabbar hemlösa på vintern när temperaturen sjunker ner till minusgrader. Det är en situation så smärtsam att dessa människor riskerar att bli utsatta för köldskador eller i värsta fall avlider på grund av kylan, i avsaknad av bostad, värme och ordentliga kläder.

Rätt till utbildning

Människor som lever i odrägliga tillstånd och miljöer har ofta inte råd att ge sina barn utbildning och har då själva inte heller adekvat utbildning för att kunna hitta arbete eller egen försörjning. Det hör till de mänskliga rättigheterna att som barn få utbildning, men även att som vuxen utbilda sig och på så vis integrera sig i samhället och skaffa sig arbete.

Rätt till liv, välbefinnande och säkerhet

Varje människa har rätt, enligt konventionen om mänskliga rättigheter, till ett tryggt och säkert liv samt att i lagens mening erkännas som en person. Detta innebär också att vi alla är lika inför lagen. Var och en har också rätt till en tillräcklig levnadsstandard för sin egen och sin familjs välbefinnande och hälsa. Detta inkluderar mat, bostad, kläder, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster vid arbetslöshet och sjukdom.

De hemlösas rättigheter
Gå till toppen
zakra