Hemlös nr 33 250

År 2017 beräknades det finnas 33 250 stycken hemlösa människor i Sverige. Siffran kan antas ha ökat då tillgång på bostäder har minskat ytterligare under de följande åren och människor som har sökt asyl i Sverige har i många fall blivit av med sina träningsbostäder. Det finns en bild av att det bara är missbrukare som hamnar i hemlöshet, men de senaste åren har man kunnat se att antalet hemlösa med psykisk ohälsa har ökat samt kvinnor som har levt med misshandlande män.

Överleva dagen

Att vara hemlös handlar i stort sett om att överleva dagen. De som lever i hemlöshet har löpande kostnader precis som alla andra människor men också en mycket ansträngd ekonomi som ofta inte tillåter några utsvävningar. Det som de flesta tar för givet, exempelvis ett besök på en restaurang eller en snygg hårbehandling på Nordichair.com är sådant som är svårt att prioritera även om de skulle vilja det.

Att bli ompysslad en stund

Runtom i landet finns det eldsjälar som på olika sätt ställer upp för de mest utsatta grupperna i samhället. Vissa är volontärer och delar ut mat och bjuder på givande samtal eller erbjuder gratis hårklippning på helgerna vilket är mycket uppskattat. Behovet av att känna sig fräsch och fin försvinner inte för att man inte har en fast bostad och hårklippning är en av de saker som kan öka självförtroendet men också ge en välbehövlig paus där man får bli ompysslad en stund. Ett exempel är frälsningsarmén som åker runt till olika platser i Sverige och erbjuder klippning och rakning till de som har mycket knappa ekonomiska resurser. Att få ett avbrott i en pressad vardag är värdefullt för alla människor och inte minst de som lever i hemlöshet.

Det finns också organisationer där man som hemlös kan få kläder och komma in och laga de kläder man redan har. Klaragården är ett ställe i Stockholm dit människor i utsatthet kan vända sig om de t. ex skulle behöva tvätta eller äta och på stadsmissionen och Situation Stockholm kan man direkt skänka kläder till behövande.

Om det skulle finnas behov av att söka pengar till akuta situationer som uppstått finns organisationen Gula Änglarna i Stockholm. De kan hjälpa till med pengar till mediciner eller en räkning som inte kan betalas. Under åren har de hjälpt många människor som befunnit sig i besvärliga livssituationer och varit en hjälp på vägen till ett bättre liv och då inte bara på ett ekonomiskt sätt utan även genom samtal och stöd.

Kyrkan erbjuder fortfarande i viss mån en tillflykt från den tuffa vardagen många hemlösa befinner sig i och det går även att söka fondmedel från svenska kyrkan. Det finns möjlighet till fika, en stund av gemenskap eller samtal med diakon om så önskas.

Hemlös nr 33 250
Gå till toppen
zakra