Hemlöshet i Sverige

Att vara hemlös är en vardag för många i en utsatt situation. Det kan vara självförvållat eller påtvingat. Somliga väljer också att vara hemlösa för att på så sätt protestera mot normer i samhället eller av andra ideologiska skäl.

Hemlöshet som begrepp

Termen hemlöshet är bred och till viss del svårdefinierad. De flesta skulle nog ändå påstå att hemlösa människor saknar husrum för natten. Barn kan födas in i hemlösa förhållanden, men socialtjänsten kan besluta om att omhänderta barnet och placera det i fosterfamilj. Detta beror på att barn enligt lag ska växa upp under trygga förhållanden med såväl tak över huvudet som mat på bordet.

Man kan aldrig tvinga individer som är myndiga (18 år och över) att ha ett boende, men olika samhällsinstanser kan försöka förebrå människor att skaffa boende efter varje individs ekonomiska förmåga. Risken för att en uteliggare ska fara illa av diverse brott eller olyckor är markant högre än densamma för en person som har ett boende.

Hemlösas situation

I den spanska rättsstaten så bestraffas hån mot hemlösa, något som många tycker är bra.

Hemlös kan man bli av många anledningar, men de vanligaste bör vara att man antingen missbrukar droger eller att man måste fly från några personer som vill en illa. Hyresrätter är vanliga före detta boenden till hemlösa då de ofta inte betalat hyran och därför blivit vräkta. Bland förnämt folk (och då främst kungafamiljen) är hemlöshet något som aldrig kommer ens på fråga. Om man bortser från att kungen skulle abdikera så har han alltid apanage (så länge riksdagen tillåter det) och ett hem att anlända till varje dag.

En tidning som läses i storstadsområdena är Situation Sthlm där hemlösas vardag publiceras. Intäkterna för tidningsupplagan går direkt till arbetet för att förbättra hemlösas situation.

Frivillig hemlöshet

Hemlösa kan ibland ha det svårt att få låna pengar men på https://www.zmarta.se/ kan man kostnadsfritt jämföra olika lån för att se om det är möjligt att få ta ett lån. En del individer väljer att under frivilliga omständigheter prova på att vara hemlösa eller rentav göra det av ideologiska skäl. Det har gjorts dokumentärer om reportrar som provat på att vara hemlös under någon månad för att upplysa allmänheten om svårigheterna som kan aktualiseras. En del väljer också att vara hemlösa av ideologiska skäl, exempelvis miljöaktivister tillika hemlösa i Tyskland som frivilligt ockuperar en skog i Tyskland och är redo att offra sina boenden för miljöns skull.

Att vara hemlös har egentligen inte så många fördelar i dagens samhälle då elektricitet krävs för såväl värme som prylar. På plussidan är att man får mer motion och frisk luft i jämförelse med en som har ett fast boende. Att vara hemlös på sommaren kan av förklarliga skäl vara behagligare än under vinterhalvåret (med tanke på temperatur och väderlek).

Hemlöshet i Sverige
Gå till toppen
zakra