Dokumentärer om hemlösa

Om hemlöshetens historia i Sverige.

Under många år har socialstyrelsen varit den främsta källan för att samla information om hemlösa i Sverige. Betraktar man hemlösheten från en historisk kontext börjar en ny bild av hemlöshetens historia i Sverige att växa fram. Hemlöshet har varit ett problem i hela världen i många år och även döden är något som påverkar dessa […]

Tänk på detta nästa gång du möter en hemlös person

Det kan vara lätt att tänka att en person är hemlös för att hen är lat och arbetsskygg. Man kanske tänker att personen i fråga borde kunna skaffa sig ett jobb precis som alla andra. Kanske det får en att känna mindre sympati. Kanske är det skönt att slippa känna att man borde hjälpa personen. […]

Hemlöshet i Sverige

Att vara hemlös är en vardag för många i en utsatt situation. Det kan vara självförvållat eller påtvingat. Somliga väljer också att vara hemlösa för att på så sätt protestera mot normer i samhället eller av andra ideologiska skäl. Hemlöshet som begrepp Termen hemlöshet är bred och till viss del svårdefinierad. De flesta skulle nog […]

Gå till toppen