Vård för hemlösa

Omkring 33 000 personer lever i hemlöshet i Sverige, varav de flesta av dem befinner sig i storstäder såsom Stockholm. Att leva i hemlöshet är för många mycket förnedrande och tär både på det psykiska och fysiska måendet. Men trots detta väljer allt färre hemlösa människor att söka vård för sina besvär.

I många fall kan det handla om att man inte vet hur man går tillväga, medan somliga känner en viss skam över att söka omvårdnad med tanke på sin livssituation och rädsla för att inte kunna bekosta sina vårdbesök.

Hemlösas rätt till vård

Som hemlös i Sverige har man likt alla andra svenska medborgare rätt till vård på lika villkor, oavsett om man har ekonomin för det eller inte. I Stockholm och andra storstäder där hemlösheten är mer rådande har flera vårdcentraler och kliniker valt att öppna upp omvårdnad särskilt för hemlösa. Där kan man få hjälp med allt från psykiska till fysiska sjukdomar, såväl som beroende och andra funktionshinder.

Vid större och mer krävande sjukdomar som ledbesvär likt artros kan man även få hjälp av socialtjänsten att bekosta läkemedel och behandlingsformer. Något som i dagsläget kan genomföras digitalt via mobilen eller datorn, vilket ofta går att låna gratis på de allra flesta bibliotek och liknande offentliga platser. Artros är en vanlig sjukdom som många vuxna kan få och kännetecknas vanligtvis genom muskelsvaghet och smärta, därför är det viktigt med omedelbar vård.

Vem drabbas av hemlöshet?

Vem som helst kan drabbas av hemlöshet. De vanligaste orsakerna är ekonomiska faktorer, såväl som missbruk och psykisk ohälsa. Även i samband med ett samhälle där det råder bostadsbrist och ockerhyror gör det svårare för människor att ha råd att bo kvar i sina bostäder. Däremot finns det hjälp att få.

Är eller riskerar du eller någon du känner att bli hemlös? Kontakta då socialtjänsten och andra myndigheter för att snabbt få hjälp med rådgivning om hur du kan gå tillväga.

Vård för hemlösa
Gå till toppen
zakra