Varför blir man hemlös?

Vad är det egentligen som är orsaken bakom att en människa blir hemlös? Om man bor och är uppvuxen i Sverige kan det vara svårt att förstå hur det kan hända. I Sverige finns det kostnadsfri utbildning, jobb och bostäder till de flesta, även om marknaden är hård. Läkarvården är näst intill kostnadsfri och det finns mängder med olika bidrag att söka.

Att bli hemlös kan handla om en mängd olika faktorer som har lett fram till att man har hamnat i utsattheten. Det kan till exempel vara så att det är just bostadspolitiken som sätter käppar i hjulen. Människor har inte tillräckligt med hyresrätter att använda sig av och vill man köpa lägenhet är en extremt god kreditvärdighet väldigt viktigt. Naturligtvis finns det också andra orsaker som kan ligga bakom att man blir hemlös. Man kan ha förlorat sitt arbete, gått igenom en skilsmässa, lida av psykisk ohälsa eller ett missbruk. Även betalningsanmärkningar kan vara en avgörande faktor.

Oftast mer än en orsak

Det vanligaste är dock att det är flera faktorer som påverkar. Tillsammans blir de så svåra att hantera att de raserar hela ens värld. Kanske har man försökt att starta upp ett företag som sedan gick i konkurs. Med ett företagslån från Qred kan du få företaget på fötter igen, men visst finns det regler och villkor även här.

Har du väl hamnat “utanför samhället” kan det vara mycket svårt att hitta tillbaka till sin plats igen. Om man inte har någon adress som man står skriven på kommer man inte kunna söka jobb eller bostad på egen hand. Skulle det vara så att det är ett missbruk som har gjort att du är hemlös så behöver du först och främst se till att bli drogfri för att kunna ta del av de ekonomiska bistånd som finns.

Kan man lösa hemlösheten med fler bostäder?

Ja, till viss del skulle det absolut hjälpa om det fanns fler bostäder. Ju fler bostäder som fanns tillgängliga, desto mindre hemlöshet skulle det naturligtvis också vara. Då talar vi om riktiga bostäder med kontrakt och inga tillfälliga boenden som baracker och liknande. Handlar hemlösheten om ett missbruk är det såklart viktigt att individen också får hjälp att styra upp detta, men för att man ska lyckas bli ren eller minimera risken för återfall så är en bostad naturligtvis väldigt viktigt. Det är mycket svårt att bli ren i en omgivning som sätter käppar i hjulen. Är du inte missbrukare ännu så är det även lätt att hamna i ett missbruk om man blir hemlös, just för att försöka fly från omvärlden och alla de problem som man har. Detta är en av orsakerna till varför det är så viktigt att söka professionell hjälp så snabbt man märker av en varningsflagga.

Varför blir man hemlös?
Gå till toppen
zakra