Risk att bli hemlös i Stockholm – så gör du!

Att vara hemlös kan kännas mycket tungt, men även väldigt förnedrande. I Sverige är hemlöshet inte lika vanligt som i många andra länder, men det förekommer fortfarande och drabbar en hel del människor. Riskerar du att bli hemlös, har du blivit hemlös eller känner du någon som drabbats? Då ska du fortsätta läsa den här texten. Här kommer du nämligen att få information om hur man ska gå tillväga och var man kan vända sig.

Stockholms Stad kan du vända dig till om du riskerar att bli hemlös eller känner någon som har blivit hemlös. Stockholms Stad erbjuder nämligen ett flertal olika typer av stöd som du kan använda dig av. Först och främst är det dock viktigt att du vänder dig till den stadsdelsförvaltning som du tillhör. Staden arbetar självmant med att leta upp personer som befinner sig i utsatthet, men det går naturligtvis snabbare om du själv agerar så fort som möjligt.

Vilken typ av stöd kan man få?

Viken typ av stöd du som hemlös kan få är väldigt individuell. Det vanligaste är att du får hjälp med att hitta en kortsiktig eller långsiktig bostad. Den som äger mark kanske vill fundera på att bygga ett eget hus, men hjälp av högkvalitativt material från Buildor, men innan husbygget är klart behöver man någonstans att befinna sig. Har du barn befinner du dig i ännu större utsatthet och brukar således kunna få snabbare hjälp.

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan du vända dig till om du har varit hemlös länge och behöver hjälp med bostad. Tyvärr har inte Socialtjänsten något direkt ansvar att förse dig med ett hus eller lägenhet, men de kan hjälpa dig och vägleda dig i ditt sökande efter ett hem. Det kan bland annat handla om att du får stöd i ditt bostadsledande eller att du får ekonomiska bidrag som underlättar på vägen. Om du har skulder hos Kronofogden sedan tidigare kan du få hjälp att bli av med dessa genom en så kallad skuldsanering. Om du har Kronofogden i hälarna kommer det nämligen att vara betydligt svårare för dig att hitta en bostad. Det är Socialtjänsten som hjälper till att ansöka om skuldsaneringen. Om du vill veta mer om skuldsanering kan du besöka Kronofogdens hemsida.

Ung och hemlös

Är du ung och mellan 16-20 år kan Socialtjänsten hjälpa dig att hitta ett stödboende. På ett stödboende kan dock även vuxna människor bo, som behöver hjälp och tillsyn vid t.ex. missbruk eller alkoholproblem. Ett stödboende kan dock inte nyttjas hur länge som helst. Här får du endast bo under en tidsbegränsad period som bestäms av Socialtjänsten. Det är vanligtvis organisationer, privata företag, kommuner och vårdgivare som står bakom boendeformen.

Risk att bli hemlös i Stockholm – så gör du!
Gå till toppen
zakra