Stigmatisering och utanförskap

Många hemlösa har av olika anledningar trillat mellan stolarna på grund av att myndigheternas ena hand inte har koll på vad den andra handen sysslar med. Det finns många anledningar som samverkar till att människor blir hemlösa men ofta hade det kunnat undvikas om samhället blev bättre på att samordna sina instanser och sina insatser.

Alla ser misslyckandet

De flesta hemlösa kan inte dölja sin situation utan deras utsatthet och misslyckande i samhällets och andra människors ögon är till allmän beskådan. Samtidigt som utanförskapet inte kan döljas möts konsekvenserna av att leva ett hårt och ensamt liv med misstänksamhet och avsky. Det är svårt att hålla sig ren och att kunna tvätta sina kläder när man inte har någonstans att sova eller något att äta. Andra människors reaktioner och nedsättande kommentarer sätter sina spår. Man kan inte hjälpa att man luktar illa och man måste tigga för att få något i magen.

Återvändsgränd

Samtidigt som de hemlösa lever i skuggan av samhället pågår det runt omkring dem som om ingenting har hänt. Att kunna förändra sin situation när den har gått för långt är dessutom övermäktigt för de flesta. Att be om hjälp verkar lätt men är oerhört svårt. Samtidigt vet vanliga människor inte riktigt hur de ska hjälpa och man tror kanske att slanten man skulle vilja skänka kommer att gå till droger och vem vill stödja ett destruktivt beteende. Även om man skulle vilja hjälpa till känns utsattheten, ensamheten och behovet för stort. Kanske tror man att de utsatta människorna redan har fått hjälp men inte klarar av att behålla den eller kanske inte lever upp till de krav som ställs.

Stigmatisering och utanförskap
Gå till toppen
zakra