Skräckfilm för att väcka debatt

De flesta känner till bilden av den hemlöse i olika sorters filmer där utsattheten nästan alltid används för att framställa uteliggaren som ett hot. Bilden av det man inte förstår, men upplever som farligt lurar i samhällets utkant. I skuggor, mörka gångtunnlar och i parker kan man plötsligt stå öga mot öga med föremålet för skräcken. Smutsig, hungrig och ute efter att tillfredsställa sina behov skyr dessa människor inga medel i filmens värld. Frågan man kan ställa sig är om det ligger ett korn av sanning i alla dessa otaliga skräckfilmer som säger mer om samhället de skapats i än om skräckbilderna av själva uteliggaren.

Virtual reality i samhällets tjänst

En hel del kommuner, samfund och frivilligorganisationer har följt med i den nya teknikens utveckling och använt sig av VR för att väcka debatt och belysa de hemlösas situation. Bland annat kan man på en del ställen uppleva de hemlösas vardag i Skräckfilm för att väcka debatt

Gå till toppen
zakra