Vad innebär det att vara hemlös?

De flesta människor förknippar hemlöshet med människor som av olika anledningar sover på gatan. Att vara hemlös betyder att man helt saknar bostad och det kan ha varierande orsaker. Socialstyrelsen menar att hemlöshet omfattar allt från akut hemlöshet till olika boendeformer som kan vara mer eller mindre långvariga och som inte räknas som eget boende. Det kan då till exempel handla om hjälpinsatser i form av vandrarhem, frälsningsarmén, stadsmissionen eller någon annan tillfällig lösning som socialtjänsten har ordnat.

Att befinna sig i hemlöshet är att leva i utsatthet utan möjlighet till tak över huvudet och skydd mot väder och vind. Dessutom medför hemlösheten att man inte har någonstans att förvara sina tillhörigheter och oftast har man dessutom väldigt begränsad tillgång till både mat och pengar. Livet som hemlös är ofta oerhört påfrestande både psykiskt och fysiskt då kroppen tar stryk av att sova utomhus och sömnen påverkas negativt. Inte minst medför utanförskapet att både självbilden och känslan av människovärde minskar. Det är tufft att bevittna hur världen och livet pågår överallt runt omkring, men själv står man utanför och blir ofta betraktad med misstänksamhet och avsky.

Varför blir man hemlös?

Det finns många olika anledningar till att man har hamnat i den förlamande situation som hemlöshet innebär. Ofta är det olika individuella faktorer som ligger bakom att man har blivit av med sin bostad, men det kan också bero på bristande insatser eller åtgärder från samhällets sida. Det är tyvärr lättare än man kan tro att hamna i hemlöshet. Många förknippar hemlösa med alkoholism och droger, men det är långtifrån hela sanningen.

Det finns nämligen en mängd varierande skäl till varför hemlösheten har blivit det enda alternativet. Skilsmässor, mentala sjukdomar, konkurser, fattigdom eller arbetslöshet kan ligga bakom att den akuta situationen uppstår. En hel del av dem som har blivit av med sina hem har dessutom haft långvarig problematik med fattigdom och skulder. Korttidskontrakt som löper ut, tidigare skulder eller registrerade betalningsanmärkningar kan ställa till det hos potentiella hyresvärdar och plötsligt går det inte längre att hitta ett nytt boende. Den rådande bostadsbristen och det faktum att en hel del nybyggnationer är alldeles för dyra för människor med redan ansträngd ekonomi försvårar möjligheten att hålla sig kvar på bostadsmarknaden. Har man ett svagt kontaktnät där vänner eller familj varken kan eller vill hjälpa till är bostadslöshet snart ett faktum.

I dagens samhälle har det på senare tid uppkommit en ny kategori hemlösa som består av migranter och asylsökanden som inte har lyckats skaffa sig ett arbete. Därmed uppstår svårighet att hitta boende. Det finns också ett stort mörkertal av människor som har fått avslag på asylansökan men som stannar i landet illegalt. De hamnar ofta på gatan och lever ett liv i skuggan av samhället.

Vad innebär det att vara hemlös?
Gå till toppen
zakra