Synliggöra problemen

Det finns en hel del olika kanaler att använda för att synliggöra samhällets problem med hemlöshet. Olika medier som tidningar, TV och radio har en viktig roll att spela för att visa hur verkligheten faktiskt ser ut. Inte minst kan dokumentärskildringar väcka debatt, förståelse och empati. Oavsett hur mycket uppmärksamhet som hemlöshet ges i media måste samhället ha tillräckliga resurser för att kunna hjälpa människor i nöd. Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt.

Nollvision mot hemlöshet

Trots de politiska partiernas och regeringens nollvision mot hemlöshet är det många som lider i tysthet. Det är inte bara vuxna som drabbar utan också barn.

Bostad först

Enligt Socialstyrelsen finns en modell som kallas “Bostad först” som ska lösa problemen med hemlöshet, men i själva verket är det upp till socialtjänsten att besluta om insatsen i varje enskilt ärende. Det finns ingen manual och hur man utformar programmet samt hur många som verkligen får tillgång till en bostad varierar. Det finns dock en del kriterier att följa och det första är att det måste finnas en vilja att ta emot den hjälp som erbjuds och en drivkraft till förändring. Först får man alltså ett tryggt boende och sedan erbjuds man någon form av paketlösningshjälp för att kunna behålla boendet.

Synliggöra problemen
Gå till toppen
zakra