Stöd åt hemlösa

I de allra flesta kommuner är det socialtjänsten som ska erbjuda stöd till hemlösa människor. Olika kommuner har olika lösningar och handlingsprogram, men gemensamt för alla är att Socialtjänstlagen gör socialtjänsten skyldig att arbeta både uppsökande och förebyggande.

Kartläggning och information

Socialtjänsten måste med andra ord informera människor och erbjuda hjälp åt grupper som kan riskera att hamna i hemlöshet. För de som redan lever på gatan handlar det om att erbjuda akuta boendeformer och planera för mer permanenta lösningar. Det finns dock ett stort mörkertal som av olika anledningar inte kan eller vill söka den hjälp som eventuellt finns att få.

Härbärgen och jourtelefon

Allt är en utmaning för de som befinner sig i hemlöshet. För att kunna ta sig till ett möte på socialtjänstkontoret behövs realistisk möjlighet att kunna passa tider, vilket är svårt när man inte sover på nätterna eller har tillgång till mat. Dessutom behövs pengar till lokaltrafik och det är inte lätt att finansiera en egen mobiltelefon och allmänheten är inte vänligt inställd när det gäller att hjälpa hemlösa. Det finns en smärtsam stigmatisering och ett förlamande utanförskap som riskerar att sätta käppar i hjulet även för den som vill söka hjälp. Det kan kännas hopplöst att erbjudas en natt på härbärge när det är en egen lägenhet man behöver.

Stöd åt hemlösa
Gå till toppen
zakra