Konsekvensker av utanförskap

Den ensamhet och det utanförskap som hemlösa utsätts för får stora konsekvenser både fysiskt och psykiskt. De flesta människor mår bäst av att ha nära relationer och av att uppleva trygghet och gemenskap med andra. Det som kan vara skadligt när man befinner sig i ett akut och utsatt läge under en längre tid är den påverkan som stressen och de kroppsliga reaktionerna medför samt de psykiska följderna som utanförskapet leder till.

Biologiska stressreaktioner

När människor befinner sig utanför gemenskapen med andra är det den ofrivilliga ensamheten som är mest skadlig. Den sätter igång kedjereaktioner i våra biologiska system. När man inte kan välja om man vill tillhöra flockgemenskapen eller inte utan utesluts ur den reagerar kroppens försvar genom att aktivera alla stressystem. Den som utsätts riskerar att få ett kroniskt och lågintensivt stresspåslag som så småningom leder till kroppsliga symtom. Det är vanligt att stroke eller hjärt- och kärlsjukdomar utvecklas ovanpå redan existerande hälsorisker som ett hårt liv på gatan medför.

Vidare brukar stressen även leda till psykologiska problem som ångest, skamkänslor, depression och aggression. Det är inte heller ovanligt att försöka dämpa känslorna med alkoholmissbruk eller olika former av droger.

Konsekvensker av utanförskap
Gå till toppen
zakra