Författare: mathilda

Hemlös nr 33 250

År 2017 beräknades det finnas 33 250 stycken hemlösa människor i Sverige. Siffran kan antas ha ökat då tillgång på bostäder har minskat ytterligare under de följande åren och människor som har sökt asyl i Sverige har i många fall blivit av med sina träningsbostäder. Det finns en bild av att det bara är missbrukare […]

Hemlöshet i Sverige

Att vara hemlös är en vardag för många i en utsatt situation. Det kan vara självförvållat eller påtvingat. Somliga väljer också att vara hemlösa för att på så sätt protestera mot normer i samhället eller av andra ideologiska skäl. Hemlöshet som begrepp Termen hemlöshet är bred och till viss del svårdefinierad. De flesta skulle nog […]

Att hjälpa någon i nöd

Enligt en artikel i Expressen har hemlösheten ökat under senare år. Denna artikel har kartlagt akut hemlöshet och man visar statistik med en ökning på hela 30 procent. Orsakerna kan vara många till att en person hamnar i hemlöshet. Allt ifrån ekonomisk utsatthet till missbruk. Medan situationen som hemlös kan uppfattas som hopplös finns det […]

Gå till toppen
zakra